Cán bộ hải quan cấp nào thuộc diện luân chuyển?

14:55 | 18/10/2017

(HQ Online)- Theo Quy định vừa được Bộ Chính trị ban hành, trưởng hải quan cấp tỉnh, huyện là một trong những đối tượng thuộc diện phải luân chuyển.

can bo hai quan cap nao thuoc dien luan chuyen

Lễ công bố Quyết định thành lập Cục Hải quan Bắc Ninh (năm 2012)- một trong hai cục hải quan địa phương mới được thành lập của ngành Hải quan. Ảnh: T.Bình.

Cụ thể, theo theo quy định về luân chuyển cán bộ vừa được Bộ Chính trị ban hành (tại văn bản 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017), phạm vi luân chuyển từ Trung ương về địa phương; từ địa phương này sang địa phương khác; từ địa phương về cơ sở và ngược lại; luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Đối tượng luân chuyển là: Cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, cụ thể: Bí thư tỉnh uỷ, huyện uỷ và tương đương; Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, chánh án toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện.

Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về chức danh bố trí luân chuyển, đối với cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng 2 nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng; đối với cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó; trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiện nay, theo Quyết định 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống tổ chức hải quan ở địa phương của ngành Hải quan gồm có 35 cục hải quan địa phương.

Theo đặc thù, các cục hải quan địa phương quản lý theo địa bàn hành chính của một hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đơn cử như Cục Hải quan TP.HCM chỉ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn TP.HCM, trong khi đó, Cục Hải quan Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, hay Cục Hải quan Hải Phòng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình…

Ngoài ra, theo Quyết định 65, trong hệ thống tổ chức tại địa phương của ngành Hải quan còn có các chi cục hải quan, đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương thuộc cục hải quan địa phương.

Thái Bình