Các nước điều chỉnh thuế Thu nhập cá nhân như thế nào?

10:14 | 19/03/2019

(HQ Online) - Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược Chính sách Tài chính,  các nước trên thế giới thường tăng thuế suất với đối tượng có thu nhập cao và tăng ngưỡng thu nhập tính thuế Thu nhập cá nhân.

cac nuoc dieu chinh thue thu nhap ca nhan nhu the nao Hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân
cac nuoc dieu chinh thue thu nhap ca nhan nhu the nao Lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
cac nuoc dieu chinh thue thu nhap ca nhan nhu the nao Khai thuế thu nhập cá nhân với khoản thu từ đại lý xổ số, bảo hiểm
cac nuoc dieu chinh thue thu nhap ca nhan nhu the nao
Nhiều nước trên thế giới đã tăng thuế suất đối với thu nhập cao, giảm thuế suất đối với thu nhập thấp.

Theo đó, thuế thu nhập cá nhân ở các nước có 2 xu hướng chính.

Xu hướng thứ nhất là tăng thuế suất đối với thu nhập cao, giảm thuế suất đối với thu nhập thấp và tăng mức giảm trừ gia cảnh nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo cũng như đảm bảo chức năng phân phối thu nhập của hệ thống thuế.

Đơn cử như tại Singapore, sau 4 năm (2013 - 2016) không điều chỉnh thuế Thu nhập cá nhân thì quốc gia này đã sửa đổi thuế Thu nhập cá nhân theo hướng tăng mức thuế suất lũy tiến đối với phần thu nhập chịu thuế cao và áp dụng từ năm 2017.

Cụ thể, Singapore tăng mức thuế suất lũy tiến từ 17% lên 18% đối với mức thu nhập chịu thuế trong khoảng 160.000-200.000 USD Singapore và tăng từ 20% lên 22% đối với mức thu nhập chịu thuế từ 320.000 USD Singapore trở lên.

Bên cạnh đó, nước này cũng bổ sung khung trong khoảng 200.000-320.000 USD Singapore sẽ chịu các mức thuế suất lũy tiến là 19% (200.000 – 240.000 USD Singapore); 19,5% (240.000 – 280.000 USD Singapore ) và 20% (280.000 – 320.000 USD Singapore) thay vì trước đây chỉ chịu một mức thuế suất là 18%.

Còn tại Thái Lan, nước này nâng ngưỡng giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là vợ hoặc chồng không có thu nhập từ 30.000 lên 60.000 THB, nếu vợ hoặc chồng có thu nhập chịu thuế thì khoản giảm trừ tối đa cho cả hai là 120.000THB. Cùng với đó nâng ngưỡng giảm trừ đối với người phụ thuộc là con từ 15.000 THB /con (giới hạn số con là 3) lên 30.000 THB/con (không giới hạn số con). Tuy nhiên, Thái Lan cũng hủy bỏ trợ cấp 2.000 THB cho mỗi con đến trường.

Nước Anh cũng đã quy định nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 11.200 Bảng Anh lên 11.500 Bảng Anh trong năm 2017 – 2018 và áp dụng từ 6/4/2017.

Xu hướng thứ 2 tại nhiều quốc gia đó là tăng ngưỡng thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân.

Tại Anh, ngưỡng thu nhập tính thuế Thu nhập cá nhân chịu mức thuế suất là 40% đã tăng từ 32.000 Bảng Anh lên 33.500 Bảng Anh trong năm 2017-2018 (áp dụng từ 6/4/2017).

Thái Lan cũng sửa đổi chính sách thuế Thu nhập cá nhân và có hiệu lực từ năm 2017, theo đó nâng ngưỡng thu nhập chịu mức thuế cao nhất (35%) từ trên 4.000.000 THB lên trên 5.000.000 THB.

Với kinh nghiệm của các nước trên thế giới, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính kiến nghị, Việt Nam cần quy định rõ hơn về ngưỡng thu nhập chịu thuế và điều chỉnh mức thuế suất hợp lý nhằm động viên, khuyến khích cá nhân làm giàu hợp pháp.

Thùy Linh