Bộ Công Thương: Tăng tốc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

08:49 | 21/04/2019

(HQ Online) - Hiện nay Bộ Công Thương là một trong những đơn vị còn có số lượng lớn thủ tục hành chính phải kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), do đó Bộ này đang nỗ lực tăng tốc trong năm 2019.

bo cong thuong tang toc thuc hien co che mot cua quoc gia 103306 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tích cực triển khai Cơ chế một cửa quốc gia
bo cong thuong tang toc thuc hien co che mot cua quoc gia 103306 Hướng dẫn tiếp theo về thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử
bo cong thuong tang toc thuc hien co che mot cua quoc gia 103306 Bộ Công Thương: Kết nối 80% thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia
bo cong thuong tang toc thuc hien co che mot cua quoc gia 103306 Hơn 28.000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
bo cong thuong tang toc thuc hien co che mot cua quoc gia 103306
Thông tin về thủ tục kết nối của Bộ Công Thương trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Ảnh: T.Bình.

Chiếm 34% thủ tục kết nối của cả nước năm 2019

Theo Bộ Công Thương, giai đoạn 2019-2020, đơn vị này còn 31 thủ tục hành chính phải kết nối NSW. Riêng năm 2019 có 21 thủ tục. Đây là số lượng thủ tục lớn so với nhiều bộ, ngành khác.

Theo chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), trong năm 2019 cả nước phải kết nối 61 thủ tục vào NSW. Như vậy, riêng Bộ Công Thương chiếm tới 34% tổng số thủ tục phải kết nối của cả nước trong năm nay (21/61). Bộ Công Thương cũng được xem là một trong những bộ còn nhiều thủ tục phải kết nối NSW nhất hiện nay.

Để hoàn thành các mục tiêu kết nối, mới đây, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

Theo kế hoạch, Bộ Công Thương đặt mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công và góp phần đảm bảo các mục tiêu đề ra tại Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

Đồng thời, đảm bảo toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương thực hiện thông qua NSW dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương đặt mục tiêu hết năm 2019 triển khai ít nhất 80% tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương được kết nối NSW. Hết năm 2020, hoàn thành triển khai mở rộng ra phạm vi toàn quốc các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương thông qua NSW, thu phí và lệ phí bằng phương thức điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đặt mục tiêu đảm bảo các chứng từ (giấy phép điện tử, giấy chứng nhận điện tử và các văn bản điện tử tương đương) cấp thông qua NSW được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan. Đồng thời nghiên cứu trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN và các trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối/cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia…

Cập nhật thủ tục khi sửa đổi văn bản

Theo Bộ Công Thương, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, bộ này cần tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là, hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng, triển khai hệ thống CNTT; đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ các đối tượng liên quan; tăng cường công tác phối hợp, nhất là với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo 1899.

Đáng chú ý, liên quan đến giải pháp về thể chế, Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu lồng ghép nội dung triển khai thủ tục hành chính thông qua NSW khi ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu. Rà soát và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết; đơn giản hóa quy trình, bộ hồ sơ, chứng từ theo hướng áp dụng tối đa chứng từ điện tử; sử dụng các thông tin chứng từ điện tử được trao đổi và lưu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Về xây dựng, triển khai hệ thống CNTT, Bộ Công Thương sẽ xây dựng, nâng cấp hạ tầng, hệ thống CNTT triển khai NSW theo hướng tập trung, liên thông trên nền tảng công nghệ tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN theo lộ trình và đảm bảo trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, giữa nhà nước với doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi thương mại và tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng tăng cường thuê dịch vụ của bên thứ ba trong cung cấp các tiện ích cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW và Cơ chế một cửa ASEAN…

Đến đầu tháng 4/2019, Bộ Công Thương đã có 11 thủ tục kết nối NSW, gồm:

- Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

- Cấp giấy phép nhập khẩu tự động mô-tô phân khối lớn

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ C/O mẫu D

- Cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô

- Cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp

- Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất

- Cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ

- Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp

- Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại

- Đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN

- Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Thái Bình