Bộ Tài chính nhất trí đề xuất ga Kép là ga liên vận quốc tế

16:02 | 28/09/2022

(HQ Online) - Việc bổ sung ga Kép là ga liên vận quốc tế là cần thiết để góp phần giải toả ách tắc hàng hoá tại biên giới và hai ga liên vận quốc tế Đồng Đăng và Yên Viên.

Trình Bộ Chính trị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 9/2022
Hạ tầng ngành đường sắt cần nâng cao đáp ứng xu thế phát triển
Nhiều tiềm năng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt
Hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường sắt. Ảnh: VNR
Hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường sắt. Ảnh: VNR

Không chỉ vậy, theo Bộ Tài chính việc bổ sung ga Kép là ga liên vận quốc tế tạo thuận lợi cho việc hình thành một đầu mối trung chuyển hàng hoá cho khu vực tỉnh Bắc Giang và các tỉnh phụ cận, giúp hạ thấp chi phí logistics, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan về vấn đề nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt phục vụ xuất nhập khẩu trong đó có nội dung về thủ tục công bố ga Kép là ga liên vận quốc tế.

Góp ý vào vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng, việc bổ sung ga Kép là ga liên vận quốc tế là cần thiết.

Theo Bộ Tài chính, việc nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường sắt theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 7/3/2022 nhằm sớm khắc phục những khó khăn thách thức, tranh thủ thời gian đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành để triển khai thực hiện.

Liên quan đến vấn đề này, tháng 5/2012, Bộ Tài chính đã có có ý kiến về việc nâng cao năng lực, hiệu quả vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường sắt. Theo đó Bộ Tài chính thống nhất sẽ căn cứ quy hoạch, công bố ga đường sắt liên vận quốc tế và trên cơ sở năng lực, điều kiện cơ sở hạ tầng, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan để tổ chức bộ máy, bố trí lực lượng làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quả khai thác, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại các ga liên vận quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm nghiên cứu, hoàn thiện căn cứ pháp lý liên quan đến việc xây dựng quy hoạch, công bố ga liên vận quốc tế theo chức năng nhiệm vụ của Bộ.

Trong khi chờ xây dựng quy hoạch, Bộ Tài chính nhất trí với nội dung đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép thuộc tỉnh Bắc Giang.

N.Linh