Bộ Công Thương vạch ra 5 nhóm nhiệm vụ chống gian lận xuất xứ

16:50 | 12/02/2020

(HQ Online) - Bộ Công Thương vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

bo cong thuong vach ra 5 nhom nhiem vu chong gian lan xuat xu Phối hợp chặt chẽ với Hải quan Hoa Kỳ trong chống gian lận xuất xứ
bo cong thuong vach ra 5 nhom nhiem vu chong gian lan xuat xu Chặn đứng vụ giả mạo xuất xứ tinh vi nhằm chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa
bo cong thuong vach ra 5 nhom nhiem vu chong gian lan xuat xu Chính phủ ban hành Nghị quyết để tăng cường phòng chống gian lận xuất xứ
bo cong thuong vach ra 5 nhom nhiem vu chong gian lan xuat xu
Các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp.

Chương trình hành động này đề ra các nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương với thời hạn thực hiện cụ thể.

5 nhóm nhiệm vụ chính bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý về xuất xứ hàng hóa và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa; tăng cường năng lực bộ máy giám sát, kiểm tra, triển khai có hiệu quả các giải pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về xuất xứ hàng hóa; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan liên quan.

Chương trình hành động nhằm ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc nếu có.

Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất Việt Nam, duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo hướng bền vững; thu hút hợp tác, đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cam kết trong các khuôn khổ đa phương và các FTA đã ký kết; bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế…

Thanh Nguyễn