Bè cứu sinh chịu thuế nhập khẩu 5%

16:31 | 11/05/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty CP Hàng hải Mermaid Việt Nam đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng Bè cứu sinh trong an toàn hàng hải. Theo đó, loại bè cứu sinh tử thổi “Inflatable liferafts” thì phân loại vào nhóm 89.07, mã số 8907.10.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.

be cuu sinh chiu thue nk 5 Tàu chở dầu đã qua sử dụng chịu thuế nhập khẩu 2%
be cuu sinh chiu thue nk 5 NK tàu chở dầu trong nước đã sản xuất được phải chịu thuế GTGT
be cuu sinh chiu thue nk 5 Túi khí – phao cứu sinh trên xe hơi
be cuu sinh chiu thue nk 5
Ảnh minh họa.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ quy định tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam- Bộ Giao thông vận tải thì: “theo phân loại trong chương IV của Bộ luật trang thiết bị cứu sinh (LSA Code của Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO), bè cứu sinh được phân ra làm 2 loại và được xếp vào cùng 1 nhóm “bè cứu sinh, cơ cấu nổi tự do, dụng cụ nổi cứu sinh, phao tròn”.

Cụ thể, bè cứu sinh cứng “rigid liferafts”: sức nổi của bè cứu sinh cứng phải được tạo bằng các vật liệu có sẵn tính nổi được duyệt, vật liệu đó bố trí càng gần mép của bè càng tốt. Vật liệu nổi phải là loại khó cháy hoặc được bảo vệ bằng lớp phủ khó cháy.

Bè cứu sinh tự thổi “Inflatable liferafts”: khoang tạo sức nổi chính phải chia thành ít nhất 2 ngăn riêng biệt, mỗi ngăn này được bơm qua một van bơm hơi một chiều trên mỗi ngăn đó.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp xác định mặt hàng thực tế NK là loại bè cứu sinh tử thổi “Inflatable liferafts” thì phân loại vào nhóm 89.07, mã số 8907.10.00, thuế suất thuế NK ưu đãi 5%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải thì sản phẩm hàng hóa có tên “bè cứu sinh, cơ cấu nổi tự do, dụng cụ nổi cứu sinh, phao tròn”, mã 8907.90. Tuy nhiên, mô tả hàng hóa như trên chưa phù hợp với việc phân loại hàng hóa tại phân nhóm 8709.90 theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam.

Vì vậy, để thống nhất trong việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và Danh mục quản lý bộ chuyên ngành, Tổng cục Hải quan sẽ có ý kiến trao đổi với Bộ Giao thông vận tải để sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa với hai loại bè cứu sinh phù hợp tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BTC.

Thu Trang