Bất động sản An Dương Thảo Điền bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

19:59 | 24/03/2021

(HQ Online) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

Bị phạt 8 triệu đồng vì vận chuyển gần 600 hộp kẹo không hóa đơn
Vi phạm quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý
Khai sai được khắc phục trong thời hạn quy định sẽ không bị xử phạt
Bất động sản An Dương Thảo Điền bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 22/3/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền, (mã cổ phiếu HAR, có địa chỉ trụ sở chính tại số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam).

Theo đó, DN này bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hành vi vi phạm hành chính của DN này là công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán cho Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019, Quyết định số 13240/QĐ-CT ngày 28/6/2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế, Công văn giải trình ngày 18/2/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 4/2018 so với quý 4/2017, Công văn giải trình ngày 7/8/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 2/2019 so với quý 2/2018, Công văn giải trình ngày 18/11/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 3/2019 so với quý 3/2018, Giải trình kết quả kinh doanh trong BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước).

Được biết, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BĐS Thảo Điền là 17/1/2013. Vốn hóa thị trường thời điểm hiện tại là 590,37 tỷ đồng. Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết của DN này là 101 triệu cổ phiếu và Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 95 triệu cổ phiếu.

Hoài Anh