Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 3/2021

18:59 | 30/03/2021

Trong những tháng đầu năm 2021 này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan đang tích cực triển khai là khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK trước khi trình Chính phủ.

Đồng thời, như tập trung các thủ tục pháp lý có liên quan để thuê dịch vụ CNTT hướng đến quản lý hải quan thông minh.

Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin kỳ 2 tháng 3.

Tạp chí Hải quan