Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 1 tháng 1/2021

19:56 | 15/01/2021

Như vậy, chúng ta đã chính thức bước sang năm mới 2021. Đây là nằm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo tình hình thế giới và trong nước cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động không thuận lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tài chính nói chung và Hải quan Việt Nam nói riêng.

Trước bối cảnh đó, ngành Tài chính nói chung và Hải quan Việt Nam nói riêng đã khẳng định quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Và sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý nhất trong bản tin đầu tiên của năm.

Tạp chí Hải quan