Bản tin Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 8/2022 (Từ ngày 8/8 đến 14/8)

10:00 | 15/08/2022

(HQ Online) - Bản tin Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 8/2022 (Từ ngày 8/8 đến 14/8) có các tin chính sau:

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 8/2022 (từ ngày 1/8 đến ngày 7/8)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 8/2022 (Từ ngày 25 đến ngày 31/7)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 7/2022 (Từ ngày 18 đến ngày 24)

- Doanh nghiệp FDI đóng góp gần 300 tỷ USD vào kim ngạch xuất nhập khẩu;

- Chuẩn bị điều kiện hoạt động hải quan tại cảng hàng không quốc tế Long Thành;

- Hải quan Hải Phòng đưa vào hoạt động thêm 2 máy soi container;

- Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 6 công ty tại Hải Phòng;

- Campuchia sẽ kiểm tra mì ăn liền nhập khẩu từ Việt Nam;

- Gỗ dán sử dụng lõi nguyên liệu là ván bóc Trung Quốc sẽ bị Hoa Kỳ áp thuế

Tạp chí Hải quan