Bản tin Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 8/2022 (Từ ngày 25 đến ngày 31/7)

10:00 | 01/08/2022

(HQ Online) - Bản tin podcast tổng hợp tuần 1 tháng 8/2022 (Từ ngày 25 đến ngày 31/7) có các tin chính sau:

- 7 tháng đầu năm, xuất siêu ước đạt 764 triệu USD

- Tổng cục Hải quan tạo th uận lợi thông quan hàng hóa tại Lối thông quan cầu Bắc Luân II

- Doanh nghiệp cần biết khi đăng ký C/O xuất khẩu

- Những lưu ý khi xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản sang các thị trường cao cấp

- Khẩn trương xây dựng Nghị định thư xuất khẩu 8 loại trái cây sang Trung Quốc

- Mì ăn liền Việt Nam lại bị EU cảnh báo

Tạp chí Hải quan