Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 7/2022 (Từ ngày 18 đến ngày 24)

10:00 | 25/07/2022

(HQ Online) - Bản tin podcast hôm nay có các tin chính sau:

- Lạng Sơn - xác minh phản ánh vụ thu tiền luật tại cửa khẩu Tân Thanh

- Tổng cục Hải quan thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

- Tạm dừng hoạt động 4 địa điểm tập kết hàng hóa tại Cao Bằng

- Tiếp nhận hồ sơ gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm thép trước 13/8

- Đề xuất gỡ vướng C/O cho doanh nghiệp cá ngừ

- EU tăng cường kiểm tra mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa

Tạp chí Hải quan