Bản tin Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 8/2022 (từ ngày 1/8 đến ngày 7/8)

10:00 | 08/08/2022

(HQ Online) - Bản tin Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 8/2022 (Từ ngày 1/8 đến ngày 7/8) có các tin chính sau:

Podcast: TPHCM thay đổi mức thu phí hạ tầng cảng biển nhận được sự đồng thuận của doanh nghiệp
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 8/2022 (Từ ngày 25 đến ngày 31/7)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 7/2022 (Từ ngày 18 đến ngày 24)

- Từ 10/9/2022, nhập khẩu ô tô, xe máy biếu, tặng thực hiện theo quy định mới

- Tổng cục Hải quan nghiên cứu thí điểm cơ chế “cảng mở” tại cụm cảng container khu vực Cái Mép

- Lưu ý về thủ tục nhập khẩu các chất khó phân hủy

- Miễn kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

- Sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ bị kiểm dịch 2% mỗi lô hàng

- Áp thuế 47,64% với đường mía nhập khẩu từ 5 nước ASEAN

Tạp chí Hải quan