6 doanh nghiệp trình bày giải pháp liên quan đến thuê dịch vụ công nghệ thông tin

14:22 | 08/03/2021

(HQ Online) - Từ ngày 10 đến ngày 17/3, 6 công ty tin học sẽ trực tiếp đến Tổng cục Hải quan trình bày giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) liên quan đến thực hiện chủ trương thuê dịch vụ CNTT để thực hiện Hải quan số của ngành Hải quan.

Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn về ứng dụng công nghệ thông tin
3 lãnh đạo Tổng cục Hải quan tham gia Ban Chỉ đạo thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số
Tổng cục Hải quan thông báo chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Tổng cục Hải quan lập Ban chỉ đạo về thuê dịch vụ công nghệ thông tin
6 doanh nghiệp trình bày giải pháp liên quan đến thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Ngày 18/2, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số theo Quyết định 97 của Bộ Tài chính. Ảnh: T.Bình.

Ngày 8/3, trao đổi với phóng viên, đại diện Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, sau thời gian Tổng cục Hải quan đăng tải công khai thông báo chủ trương thuê dịch vụ CNTT (được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021), đến nay (ngày 8/3) có 6 công ty tin học quan tâm đăng ký trình bày giải pháp, gồm: Tổng công ty công nghệ và giải pháp CMC; Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT; Tổng công ty viên thông Toàn Cầu (GTEL); Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quan đội (Viettel); Công ty SAP Việt Nam; Công ty CP hệ thống công nghệ ETC.

Từ ngày 10 đến ngày 17/3, 6 công ty tin học sẽ trực tiếp đến Tổng cục Hải quan trình bày giải pháp CNTT.

Liên quan đến việc thuê dịch vụ CNTT, Tổng cục Hải quan đã có nhiều văn bản thông báo công khai cho các doanh nghiệp quan tâm như: Công văn số 3766/TCHQ-CNTT ngày 9/6/2020 và Công văn số 6552/TCHQ-CNTT ngày 9/10/2020, gần đây nhất là Công văn 782/TCHQ-CNTT ngày 9/2/2021.

“Ngoài 6 công ty tin học nêu trên, Công ty nào có nhu cầu vẫn tiếp tục liên hệ với Tổng cục Hải quan để được sắp xếp thời gian trình bay giải pháp”- đại diện Cục CNTT và Thống kê hải quan thông tin thêm.

Theo Quyết định số 97/QĐ-BTC, mục tiêu của việc thuê dịch vụ CNTT là: thuê dịch vụ đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới hải quan số và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống.

Hệ thống CNTT mới phải ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan thông minh; quản lý toàn diện doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối; sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan.

Về nội dung và quy mô, thuê đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện toàn diện các nghiệp vụ hải quan và bảo đảm an ninh, an toàn của hệ thống.

Cụ thể, thuê dịch vụ các nội dung về phần mềm gồm: thuê dịch vụ hệ thống CNTT với các chức năng phần mềm đáp ứng các yêu cầu thực hiện tất cả các nghiệp vụ hải quan, bao gồm các lĩnh vực: giám sát quản lý; quản lý thuế xuất nhập khẩu; quản lý rủi ro; kiểm tra sau thông quan; điều tra chống buôn lậu; pháp chế; kiểm định hải quan; cải cách hải quan; thanh tra, kiểm tra và nghiệp vụ dùng chung.

Thuê dịch vụ điều chỉnh và chuyển các chức năng của hệ thống công nghệ thông tin hiện tại lên hệ thống CNTT mới.

Thuê dịch vụ chuyển dữ liệu của hệ thống CNTT hiện tại sang cơ sở dữ liệu mới.

Thuê dịch vụ bảo trì (nâng cấp, sửa lỗi, kiểm tra hoạt động, hỗ trợ tách dữ liệu hàng năm).

Thuê dịch vụ đào tạo cho người sử dụng hệ thống CNTT mới.

Thuê dịch vụ hỗ trợ người sử dụng hệ thống phần mềm ứng dụng.

Về bản quyền phần mềm hợp pháp đối với phần mềm, nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp để đảm bảo Hệ thống CNTT mà Tổng cục Hải quan vận hành ổn định, an ninh, an toàn.

Về thuê dịch vụ các nội dung về phần cứng, gồm: thuê hệ thống phần cứng mới đồng bộ với phần mềm ứng dụng, đáp ứng được yêu cầu xử lý của phần mềm ứng dụng trong vòng 5 năm (tính từ thời điểm nhà cung cấp bàn giao dịch vụ vận hành chính thức) và sau thời gian thuê.

Tổng cục Hải quan được quyền tiếp tục sử dụng toàn bộ hệ thống phần cứng tối thiểu 6 tháng để thực hiện quá trình đầu tư/thuê hệ thống phần cứng mới.

Hệ thống phần cứng gồm hệ thống chính (DC) và hệ thống dự phòng (DR).

Năng lực xử lý của hệ thống tại DR bằng 50% năng lực xử lý tại DC, năng lực lưu trữ tại DR bằng 100% năng lực tại DC. Cụ thể gồm: thuê dịch vụ hệ thống máy chủ; thuê dịch vụ hệ thống lưu trữ dữ liệu; thuê dịch vụ hệ thống sao lưu dữ liệu; thuê dịch vụ hệ thống cân bằng tải; thuê dịch vụ hỗ trợ, bảo trì phần cứng; thuê dịch vụ bản quyền phần mềm hệ thống.

Ngày 8/2/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 298/QĐ-TCHQ thành lập Ban chỉ đạo triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số (Ban chỉ đạo), Tổ tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Theo Quyết định 298/QĐ-TCHQ, Ban Chỉ đạo gồm 28 thành viên.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái; Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành.

Tổ giúp việc do Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan làm Tổ trưởng.

Thái Bình