3 lãnh đạo Tổng cục Hải quan tham gia Ban Chỉ đạo thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số

13:53 | 18/02/2021

(HQ Online) - Sáng 18/2, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện Hải quan số.

Tổng cục Hải quan thông báo chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Tổng cục Hải quan lập Ban chỉ đạo về thuê dịch vụ công nghệ thông tin
3 lãnh đạo Tổng cục Hải quan tham gia Ban Chỉ đạo thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: T.Bình.

Tham dự cuộc họp có tập thể lãnh đạo Tổng cục; thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục; thành viên Ban chỉ đạo triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số, Tổ triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số, Tổ tham mưu giúp việc.

Theo Quyết định 298/QĐ-TCHQ, Ban Chỉ đạo gồm 28 thành viên.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái; Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành.

Tổ giúp việc do Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan làm Tổ trưởng.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, việc thực hiện Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số” có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng Hệ thống CNTT mới phục vụ mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.

Để triển khai Quyết định 97, ngày 8/2/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 298/QĐ-TCHQ thành lập Ban chỉ đạo triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số (Ban chỉ đạo), Tổ tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ: chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số gồm yêu cầu bài toán nghiệp vụ, yêu cầu kỹ thuật, dự toán kinh phí, cấp độ an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ngành Hải quan cũng như đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Chỉ đạo công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lựa chọn được đơn vị có năng lực, tiết kiệm chi phí, hiệu quả.

Chỉ đạo công tác kiểm thử, thí điểm và nghiệm thu hệ thống CNTT nghiệp vụ hải quan mới đảm bảo phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan, hệ thống CNTT tích hợp thông minh, ứng dụng tối đa công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Chỉ đạo triển khai hệ thống CNTT mới, bao gồm chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống CNTT mới.

Chỉ đạo việc triển khai hệ thống CNTT nghiệp vụ hải quan mới trong toàn Ngành, xử lý vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp lý đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống CNTT mới.

Chỉ đạo đánh giá, nghiệm thu về mặt nghiệp vụ, kỹ thuật công nghệ của hệ thống CNTT nghiệp vụ hải quan mới để thanh toán kinh phí thuê dịch vụ CNTT.

Chỉ đạo công tác quản lý vận hành, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định 24/7 và an ninh an toàn...

Trong khi đó, Tổ tham mưu giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo trong việc điều phối, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong quá trình thực hiện thuê dịch vụ CNTT; xây dựng và báo cáo Ban chỉ đạo phê duyệt kế hoạch hoạt động chi tiết của Ban chỉ đạo và Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

Tổng hợp các báo cáo định kỳ, đột xuất của Tổ triển khai; đầu mối của Ban Chỉ đạo trong việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành trong quá trình triển khai...

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và lãnh đạo các vụ, cục khối cơ quan Tổng cục, các cục hải quan địa phương, nhất là các cục hải quan trọng điểm như: TPHCM, Hải Phòng, Hà Nội... khẩn trương tham gia hoàn thành các nội dung công việc liên quan để thực hiện thành công Quyết định 97/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Thái Bình