Tổng cục Hải quan lập Ban chỉ đạo về thuê dịch vụ công nghệ thông tin

11:48 | 05/02/2021

(HQ Online) - Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo, các nội dung liên quan đến việc đấu thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin được Tổng cục Hải quan công bố đầy đủ, công khai trên cơ quan báo chí chuyên ngành (về đấu thầu) và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn).

Chi bộ Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan: Phát triển lực lượng nòng cốt từ đảng viên ưu tú
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ hải quan
Hải quan đảm bảo vận hành thống suốt hệ thống công nghệ thông tin
Tổng cục Hải quan lập Ban chỉ đạo về thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: T.Bình.

Công khai rộng rãi thông tin đấu thầu

Sáng 5/2, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2020 của Bộ Tài chính về phê duyệt chủ trương “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số”.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo các vụ, cục khối cơ quan Tổng cục Hải quan.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng cục trưởng nhấn mạnh, việc thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin hải quan để thực hiện mục tiêu sớm đưa Hải quan Việt Nam có trình độ tương đương các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới.

Để thực hiện các nội dung liên quan đến Quyết định 97, Tổng cục trưởng cho biết, sẽ thành lập Ban Chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc dịch vụ công nghệ thông tin. Đồng thời đăng tải công khai, rộng rãi các thông tin liên quan đến việc đấu thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin để các doanh nghiệp (trong và ngoài ngước) trong lĩnh vực này nắm bắt, tìm hiểu chủ động tham gia.

Đối với các đơn vị khối cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng yêu cầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các nội dung công việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Theo Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021, Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số”.

Nhu cầu cấp bách

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã triển khai và vận hành ổn định, an ninh, an toàn 21 phần mềm ứng dụng phục vụ tác nghiệp hải quan một cách toàn diện trong tất cả các lĩnh vực công tác của Ngành.

Qua đó, góp phần đưa công nghệ thông tin trở thành động lực trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về hải quan, thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế và khu vực, là tiền đề hoàn thiện Hải quan điện tử hưởng tới Hải quan số.

Tuy nhiên, các hệ thống của ngành Hải quan cần phải tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa đáp ứng các yêu cầu quản lý.

Đặc biệt, trong giai đoạn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0, việc triển khai Hệ thống công nghệ thông tin mới nhằm đáp ứng thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ các yêu cầu trên cũng như hiện trạng, nhu cầu quản lý nhà nước và nghiệp vụ hải quan trong thời gian tới; trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Hải quan, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) về nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thông tin của Tổng cục Hải quan theo phương thức “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số” là cấp bách và rất cần thiết.

Mục tiêu thuê dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin là thuê dịch vụ đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới hải quan số và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống.

Hệ thống công nghệ thông tin mới phải ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan thông minh; quản lý toàn diện doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối; sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan.

Thái Bình

Liên kết hữu ích