203 doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

16:13 | 06/02/2023

(HQ Online) - Theo tin từ Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan), hiện toàn Ngành đã ký biên bản ghi nhớ đối với 203 doanh nghiệp (DN) tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Cùng hành động để doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan
Hải quan Bắc Ninh: Hành động cùng doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
3 doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ của Hải quan Thanh Hóa
Hải quan Cao Bằng hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật
12 doanh nghiệp tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ tại Hải quan Bắc Ninh
Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh ký Biên bản ghi nhớ, kế hoạch hành động với các doanh nghiệp tham gia Chương trình thí điểm (ngày 21/11/2022). Ảnh: Quang Hùng
Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh ký Biên bản ghi nhớ, kế hoạch hành động với các doanh nghiệp tham gia Chương trình thí điểm (ngày 21/11/2022). Ảnh: Quang Hùng

Theo Cục Quản lý rủi ro, trong giai đoạn đầu triển khai Chương trình thí điểm, cơ quan Hải quan sẽ tập trung vào nhóm DN hoạt động xuất nhập khẩu thuộc lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu tại 7 Cục Hải quan gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai nhằm đồng hành, hỗ trợ DN phục hồi sản xuất sau đại dịch, sau đó sẽ triển khai mở rộng đến tất cả các đối tượng DN.

Đến nay, có 35/35 cục hải quan tỉnh, thành phố đã triển khai Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Được biết, ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đặt ra yêu cầu, sau 2 năm triển khai sẽ có 100% DN tham gia Chương trình không bị xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật hải quan thuộc Phụ lục VI Thông tư 81, được đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ở mức 2 (tuân thủ cao), mức 3 (tuân thủ trung bình).

Đồng thời, các dữ liệu, chỉ tiêu thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, theo dõi, báo cáo thực hiện Chương trình cũng như các hoạt động tương tác với DN tham gia Chương trình cơ bản được thực hiện trên nền tảng số, đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số công tác nghiệp vụ của ngành Hải quan (theo Quyết định số 707/QĐ-TCHQ về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025 định hướng đến năm 2030). Và sau 5 năm thực hiện Chương trình, thông qua các hoạt động hỗ trợ và việc tự nguyện tuân thủ của DN, phấn đấu tăng tỷ lệ DN tuân thủ mức 2, mức 3 đạt trên 20% tổng số DN hoạt động XNK.

Trong khuôn khổ của Chương trình, DN tham gia sẽ được cơ quan Hải quan tạo thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí về các nội dung liên quan đến lĩnh vực áp dụng quản lý rui ro, tuân thủ pháp luật hải quan và thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, quá cảnh.

Cụ thể, DN tham gia được cơ quan Hải quan hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí theo các cam kết tại biên bản ghi nhớ đối với DN khi có yêu cầu; được cơ quan Hải quan ghi nhận tư cách thành viên, quá trình tham gia trên hồ sơ DN và các hệ thống nghiệp vụ của cơ quan Hải quan để đảm bảo việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng.

Mặt khác, DN cũng được cơ quan Hải quan phân công, bố trí công chức, chuyên gia nghiệp vụ hải quan các cấp trực tiếp hỗ trợ, tư vấn liên lạc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; cảnh báo các yếu tố làm giảm mức độ tuân thủ của DN, đồng thời cung cấp thông tin cảnh báo, xu hướng rủi ro về an ninh chuỗi cung ứng, xâm phạm SHTT trong lĩnh vực XNK, các rủi ro nội bộ trong hoạt động XNK…

Để lan tỏa Chương trình trong toàn Ngành, Tổng cục Hải quan đã thành lập Nhóm chuyên trách thực hiện Chương trình được thành lập gồm 123 thành viên thuộc các đơn vị như Cục Quản lý rủi ro, Vụ Pháp chế, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Kiểm định Hải quan (Tổng cục Hải quan) và 35 cục hải quan tỉnh, thành phố. Đội “phản ứng nhanh" này có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động hỗ trợ toàn Ngành về tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn theo các cam kết tại Biên bản ghi nhớ đối với DN thành viên Chương trình khi có yêu cầu.

Đồng thời, ghi nhận tư cách thành viên, quá trình tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan trên hồ sơ DN và các hệ thống thông tin nghiệp vụ của cơ quan Hải quan đối với DN tham gia Chương trình để đảm bảo việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng…

Quang Hùng