Hoạt động mới 1 đại lý làm thủ tục hải quan, 2 đại lý chấm dứt

10:24 | 25/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành 3 Quyết định liên quan đến hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, trong đó chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 2 doanh nghiệp và công nhận mới đối với 1 doanh nghiệp.

Công nhận mới 3 đại lý làm thủ tục hải quan
Đại lý Ủy quyền Subaru thứ 18 đi vào hoạt động tại Đà Nẵng
Nhiều bước tiến mới của công tác quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan
5920-img-7014
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, ngày 24/11, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3275/QĐ-TCHQ và Quyết định 3276/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Hoa Phong và Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Gia đều có địa chỉ tại thành phố Lào Cai.

Hai công ty trên bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hoạt động không có đề nghị hoạt động trở lại.

Cùng ngày, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3277/QĐ-TCHQ công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Tiếp vận Cam Ranh.

Công ty TNHH Tiếp vận Cam Ranh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC.

N.Linh