Công nhận mới 3 đại lý làm thủ tục hải quan

18:49 | 19/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành 3 Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 3 doanh nghiệp.

Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do không đủ điều kiện nhân viên
Nhiều doanh nghiệp mới được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Nhiều doanh nghiệp nhận quyết định mới về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Cụ thể 3 đại lý mới gồm: Công ty TNHH GSDP; Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Phú Phát đều có địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Hưng Thành, địa chỉ tại Hà Nội.

Các công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quam, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019).

Các Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 3 doanh nghiệp trên có hiệu lực từ ngày ký (18/11/2020).

N.Linh