Xử phạt CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 250 triệu đồng vì vi phạm tư vấn chào bán trái phiếu doanh nghiệp

20:01 | 05/12/2021

(HQ Online) - Liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 819/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (địa chỉ 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Xử phạt VsetGroup, APEC vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Vi phạm công bố thông tin chứng khoán, loạt doanh nghiệp bị xử phạt
Xử phạt Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Xử phạt CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 250 triệu đồng vì vi phạm tư vấn chào bán trái phiếu doanh nghiệp
CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam bị phạt tiền 250 triệu đồng. Ảnh: Internet

Theo đó, CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam bị phạt tiền 250 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép.

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo UBCKNN triển khai các đoàn kiểm tra về tình hình phát hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đến TPDN tại một số doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra tại 9 công ty chứng khoán và 2 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bước đầu Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã ghi nhận và triển khai thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp phát hành (Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup, CTCP Tập đoàn Apec (Apec Group) và 1 công ty chứng khoán.

Hoài Anh