Xoay chuyển và thích ứng

09:04 | 16/01/2021

(HQ Online) - Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn với nhiều doanh nghiệp, nhưng khó khăn cũng có thể chính là cơ hội nếu doanh nghiệp biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng của chính doanh nghiệp và thị trường.

Thêm chính sách để quản lý hoạt động thương mại điện tử trên mạng xã hội
Khoảng 200 gian hàng giá bình ổn tại Lễ hội Tết Việt 2021
Quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp 2021: Đồng hành vượt qua tác động dịch Covid-19
Xuất khẩu da giày sẽ hồi phục trong năm 2021
Xoay chuyển và thích ứng
Ảnh minh họa: ST

Theo các chuyên gia, để phát triển kinh tế trong năm 2021, sức bật quan trọng và hàng đầu là từ nội lực. Điều đó đã được chứng minh trong suốt năm 2020 vừa qua khi mà trong mối tương quan với sự thay đổi của thế giới và sự tác động kéo dài của đại dịch. Vì thế, yếu tố quan trọng là sự nỗ lực bền bỉ của các doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng yêu cầu việc định hình đầu tư, kinh doanh mới, các doanh nghiệp sẽ phải thích ứng và xoay chuyển.

Trong Nghị quyết 01, Chính phủ đề ra hàng loạt giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, nông nghiệp, tiếp tục cơ cấu lại lĩnh vực dịch vụ vận tải, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tập trung nguồn lực thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng… Đáng lưu ý, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã từng nói về “cỗ xe tam mã” động lực tăng trưởng là: tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư. Do đó, các doanh nghiệp phải nắm bắt những định hướng này, để có hướng đi hợp lý và hiệu quả. Một ví dụ rất nhỏ là việc xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp, trước đây, các doanh nghiệp thường chỉ sản xuất thô, xuất khẩu thô. Nhưng hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ, chuyển đổi mô hình để “tinh” hơn, vừa cung ứng trong thị trường nội địa, vừa đẩy mạnh xuất khẩu.

Có thể thấy, cơ hội không hề tự đến tay các doanh nghiệp mà phải qua sự chuyển đổi, qua đàm phán, giao thương, phải nhìn vào thực tế để nắm được đâu là cái thị trường cần. Nhưng một mình doanh nghiệp nỗ lực là chưa đủ, mà phải có sự hỗ trợ của Nhà nước, từ việc định hình thị trường kinh tế cho đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa pháp luật… “Song kiếm hợp bích” giữa Nhà nước và doanh nghiệp mới tạo ra con đường sáng cho kinh tế Việt Nam tiếp tục đi lên.

Minh Chi