Xóa khoảng cách hỗ trợ doanh nghiệp

09:23 | 06/05/2022

(HQ Online) - Về các chương trình trợ giúp doanh nghiệp trong khuôn khổ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều doanh nghiệp đánh giá kết quả triển khai còn khá khiêm tốn.

Công chức Hải quan tận tụy với công tác cải cách thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp
Doanh nghiệp mong đợi Hải quan là đầu mối tổ chức kiểm tra chuyên ngành
Xóa khoảng cách hỗ trợ doanh nghiệp
Ảnh minh họa: ST

Tại báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với một số đối tác thực hiện, kết quả khảo sát doanh nghiệp cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết đã nhận được hỗ trợ từ các chương trình hỗ trợ trong khuôn khổ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đều dưới 8%. Chương trình hỗ trợ có tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được cao nhất là cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng cũng chỉ có 7,34% doanh nghiệp thực tế đã tiếp cận.

Chương trình có tỷ lệ doanh nghiệp được thụ hưởng thấp nhất là hỗ trợ giảm giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, với chỉ khoảng 4,75% doanh nghiệp đã được thụ hưởng, do phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa nằm bên ngoài khu công nghiệp nên không được hưởng lợi từ hỗ trợ này. Tín hiệu khả quan là trong số các doanh nghiệp đã thụ hưởng, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thủ tục dễ thực hiện đối với từng chương trình đều đạt mức cao, trên 80%. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là có tới hơn 51% doanh nghiệp trả lời khảo sát PCI 2021 không biết đến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Những con số trên đã cho thấy vẫn còn nhiều trở ngại và khó khăn trong việc triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, theo nhiều doanh nghiệp, trong bối cảnh không chỉ khó khăn vì đại dịch Covid-19 mà còn trước nhiều tác động đến từ bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới, các doanh nghiệp đều “trông ngóng” rất nhiều vào các chương trình hỗ trợ, bởi "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Tuy nhiên, chính sách triển khai chậm, thủ tục hành chính vất vả khiến doanh nghiệp nản lòng.

Do đó, vấn đề này đặt ra nhiều vấn đề về sự thay đổi trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực về hỗ trợ doanh nghiệp từ chính quyền địa phương cũng như các cơ quan quản lý có liên quan. Bởi rõ ràng, chính sách đã được ban hành khá đầy đủ từ bộ luật cho đến các nghị định, nên việc áp dụng đến các doanh nghiệp không nên tạo ra những “khoảng cách” mà nên tận dụng, áp dụng các giải pháp thiết thực, đúng nhu cầu, thông tin đầy đủ, công khai… với tinh thần vì sự phát triển của doanh nghiệp, hướng tới sự phát triển và phục hồi chung của nền kinh tế.

Bình Nam