Xây dựng kế hoạch triển khai 60 thủ tục lên Cổng dịch vụ công quốc gia

09:41 | 06/06/2020

(HQ Online) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

xay dung ke hoach trien khai 60 thu tuc len cong dich vu cong quoc gia Khuyến khích người nộp thuế sử dụng vụ thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia
xay dung ke hoach trien khai 60 thu tuc len cong dich vu cong quoc gia Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp từ Cổng dịch vụ công quốc gia
xay dung ke hoach trien khai 60 thu tuc len cong dich vu cong quoc gia Ngành Hải quan khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
xay dung ke hoach trien khai 60 thu tuc len cong dich vu cong quoc gia Thêm 6 dịch vụ công được triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia
xay dung ke hoach trien khai 60 thu tuc len cong dich vu cong quoc gia
Biểu đồ: T.Bình.

Tại Hội nghị triển khai công tác tháng 6/2020 của Tổng cục Hải quan (ngày 5/6), đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan cho biết: Về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Tổng cục Hải quan đã cung cấp 164 DVCTT mức độ 3 và 4, chiếm 82% số thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Hải quan.

Trong đó có 158 TTHC trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ 80%).

Để triển khai tích hợp Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của TCHQ với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 683/QĐ-BTC ngày 28/4/2020 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đang xây dựng Kế hoạch triển khai 60 DVCTT tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Về mở rộng thanh toán điện tử, đến nay, số ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan là 43, trong đó có 30 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ trên 95% tổng số thu ngân sách của toàn Ngành.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện: hồ sơ trình Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương thuê Hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi ngành Hải quan hướng tới Hải quan số; kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Hải quan; triển khai Đề án đầu tư hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container của Tổng cục Hải quan…

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (Hệ thống VASSCM) tại 33/35 cục hải quan tỉnh thành phố.

Đặc biệt, trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục Hải quan đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo việc quản lý, vận hành các Hệ thống CNTT hoạt động ổn định, liên tục 24/7, an ninh, an toàn, không làm gián đoạn bất kì hoạt động thông quan hay xuất nhập khẩu của người dân và doanh nghiệp.

Nhờ sự chủ động và thực hiện quyết liệt các giải pháp, kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19 tại Việt Nam đến nay, hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trên phạm vi cả nước được thực hiện nhanh chóng, thông suốt, liên tục.

Thái Bình