Xây dựng đề án đầu tư mới địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại Cảng Cái Mép-Thị Vải

17:02 | 10/03/2019

(HQ Online) - Mới đây, Bộ Tài chính đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án đầu tư xây dựng mới địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực Cảng Cái Mép-Thị Vải và chi tiết hoạt động của địa điểm.

nghien cuu xay dung de an dau tu moi dia diem kiem tra chuyen nganh tap trung tai cang cai mep thi vai Chọn hướng đi mới cho địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung
nghien cuu xay dung de an dau tu moi dia diem kiem tra chuyen nganh tap trung tai cang cai mep thi vai Cân nhắc lập địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại cảng Cái Mép-Thị Vải
nghien cuu xay dung de an dau tu moi dia diem kiem tra chuyen nganh tap trung tai cang cai mep thi vai Đo hiệu quả địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung
xay dung de an dau tu moi dia diem kiem tra chuyen nganh tap trung tai cang cai mep thi vai
Hoạt động XNK tại Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Internet

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo đơn vị trực thuộc chủ trì, tham mưu cho tỉnh xây dựng Đề án đầu tư xây dựng mới địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung và chi tiết về hoạt động kiểm tra chuyên ngành tập trung tại cảng Cái Mép-Thị Vải (có đánh giá phân tích và có lộ trình đầu tư cơ sở vật chất cần thiết; phối hợp với các bộ, ngành lựa chọn nhóm hàng, mặt hàng kiểm tra chuyên ngành tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung; nguồn lực, máy móc, trang thiết bị… phục vụ cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành ngắn hạn và dài hạn). Đề án cần quán triệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu bố trí lực lượng và phương tiện kiểm tra chuyên ngành về kiểm dịch động vật, thực vật tại địa điểm này để tạo thuận lợi cho hàng hóa XNK, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hàng hóa có nguy cơ rủi ro.

Trong thời gian nghiên cứu chuẩn bị Đề án đầu tư xây dựng mới địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung và chi tiết về hoạt động của địa điểm tại Cảng Cái Mép-Thị Vải, có thể phối hợp với đơn vị kinh doanh cảng (Tổng công ty Tân Cảng-Cái Mép) sử dụng diện tích mặt bằng hiện có để triển khai việc kiểm tra chuyên ngành đối với một số mặt hàng thường xuyên NK phải kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Kết quả xây dựng và triển khai đề án sẽ được gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để tổng hợp, báo cáo.

Trước đó, năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã có các văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ liên quan đến việc thành lập địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực Cảng Cái Mép-Thị Vải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu, phân tích tình hình thực tế hàng hóa XNK tại cảng Cái Mép-Thị Vải, tính toán kỹ về quy mô triển khai, đánh giá giữa kinh phí đầu tư và hiệu quả để thống nhất thực hiện công tác quản lý chuyên ngành tại khu vực này.

N.Linh