WB: Tăng trưởng năng suất cần giữ vị trí then chốt trong chiến lược phát triển của Việt Nam

16:15 | 27/05/2020

Mô hình phát triển dựa vào năng suất, kết hợp đổi mới, sáng tạo với phát triển cân bằng và phân bổ hiệu quả vốn tư nhân và nhà nước, vốn nhân lực và vốn tự nhiên, sẽ là yếu tố then chốt để Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.

wb tang truong nang suat ca n giu vi tri then chot trong chie n luo c pha t trie n cua vie t nam Khu vực kinh tế ngoài nhà nước có năng suất lao động thấp nhất
wb tang truong nang suat ca n giu vi tri then chot trong chie n luo c pha t trie n cua vie t nam Thủ tướng chỉ thị giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia
wb tang truong nang suat ca n giu vi tri then chot trong chie n luo c pha t trie n cua vie t nam Thủ tướng nêu 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tăng năng suất lao động
wb tang truong nang suat ca n giu vi tri then chot trong chie n luo c pha t trie n cua vie t nam
wb tang truong nang suat ca n giu vi tri then chot trong chie n luo c pha t trie n cua vie t nam
Chiến lược phát triển của Việt Nam trong thập kỷ tới phải đặt tăng trưởng năng suất vào vị trí then chốt. Ảnh: H.Anh

Đây là nội dung chính trong báo cáo “Việt Nam năng động: Tạo nền tảng cho nền kinh tế thu nhập cao” vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm nay, 27/5.

Báo cáo này được công bố đúng vào thời điểm Chính phủ Việt Nam đang xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Báo cáo cho rằng để tiếp tục tăng trưởng trong một môi trường có nhiều biến động như vậy, Việt Nam cần tập trung củng cố các tài sản sản xuất, trong đó ưu tiên bốn lĩnh vực.

Thứ nhất, DN năng động: Theo WB, cần khuyến khích cạnh tranh và tạo điều kiện cho DN dễ dàng gia nhập và rời thị trường để đảm bảo nguồn lực được đưa đến những công ty sáng tạo và hiệu quả nhất. Điều này chỉ có thể xảy ra trong một môi trường kinh doanh thuận lợi, DN được đảm bảo khả năng tiếp cận tài chính, quy định pháp lý minh bạch và được pháp luật bảo vệ.

Thứ hai, cơ sở hạ tầng hiệu quả: Việt Nam đã xây dựng rất nhiều công trình cơ sở hạ tầng, nhưng hiện nay Chính phủ cần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của dịch vụ hạ tầng, đặc biệt trong việc huy động tài chính, vận hành và bảo trì.

Thứ 3, lao động có tay nghề cao và cơ hội cho tất cả mọi người. Theo WB, Việt Nam có thứ hạng cao về giáo dục phổ thông, nhưng một mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất cần nâng cao chất lượng giáo dục đại học và các chương trình đào tạo kỹ thuật và dạy nghề

Thứ tư, kinh tế xanh: Để phát triển bền vững, cần quản lý hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên tái tạo như đất, rừng và nước; kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ hơn, đặc biệt ở các trung tâm đô thị lớn; giảm thiểu và thích ứng với các tác động không thể tránh khỏi của biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng.

Báo cáo cho thấy, Chiến lược phát triển của Việt Nam trong thập kỷ tới phải đặt tăng trưởng năng suất vào vị trí then chốt.

“Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển, nhưng hiện nay đất nước đang ở một ngã ba đường khi các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần suy yếu. Để đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045, tăng trưởng năng suất phải là giữ vị trí then chốt trong mô hình phát triển kinh tế thập kỷ tới. Nói cách khác, Việt Nam cần có quyết sách để không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn chất lượng hơn”, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.

Theo ông Ousmane Dione, báo cáo này nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được khát vọng trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045. Nhưng để đạt được khát vọng này, Việt Nam phải đổi mới mô hình kinh tế đã áp dụng trong ba thập kỷ qua, vì cả thế giới và Việt Nam đangthay đổi rất nhiều, và sẽ còn tiếp tục thay đổi,thậm chí với tốc độ nhanh hơn trong thập kỷ tới.

Hoài Anh