Ủy ban kinh tế: Nhà nước phải nắm giữ tối thiểu 75% cổ phần trong DNNN

14:24 | 15/11/2019

(HQ Online) - Liên quan tới nội dung về doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, xác định tỷ lệ nắm giữ vốn góp hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Nhà nước phù hợp (tỷ lệ thấp nhất là 75%), bảo đảm được sự chi phối của Nhà nước trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp.

uy ban kinh te nha nuoc phai nam giu toi thieu 75 co phan trong dnnn Sửa Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư để rõ ràng và phù hợp thực tiễn
uy ban kinh te nha nuoc phai nam giu toi thieu 75 co phan trong dnnn Xem xét thông qua Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp vào Kỳ họp thứ 9
uy ban kinh te nha nuoc phai nam giu toi thieu 75 co phan trong dnnn Đề xuất đưa hộ kinh doanh thành một loại hình doanh nghiệp: Nên hay không?
uy ban kinh te nha nuoc phai nam giu toi thieu 75 co phan trong dnnn
Phiên họp toàn thể tại hội trường Quốc hội sáng nay 15/11

Tránh chồng chéo giữa các luật

Tại phiên họp Quốc hội sáng nay, 15/11, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sau khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kết thúc phần trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật này.

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nêu rõ: Ủy ban Kinh tế cho rằng việc thay đổi khái niệm DNNN như quy định tại dự thảo Luật là một vấn đề lớn, quan trọng, đề nghị Cơ quan soạn thảo đánh giá kỹ tác động của việc thay đổi khái niệm DNNN tới hoạt động của các doanh nghiệp sẽ trở thành DNNN theo quy định của dự thảo Luật này; đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hoặc không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp.

“Đề nghị tiếp tục rà soát dự án Luật và tất cả các luật khác có liên quan, nếu có nội dung cần phải điều chỉnh hoặc bãi bỏ thì quy định rõ tại dự thảo Luật, khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật; bổ sung quy định việc xử lý đối với các doanh nghiệp sẽ trở thành DNNN sau khi Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực thi hành nhằm tránh gây xáo trộn, khó khăn không cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp”, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nói.

Đáng chú ý, theo Ủy ban Kinh tế, việc quy định về tỷ lệ sở hữu vốn góp hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Nhà nước tại dự thảo Luật (trên 50%) chưa bảo đảm sự chi phối của Nhà nước đối với các quyết định quan trọng, chi phối hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm việc thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần .

“Do vậy, Ủy ban Kinh tế đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xác định tỷ lệ nắm giữ vốn góp hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Nhà nước phù hợp (tỷ lệ thấp nhất là 75%), bảo đảm được sự chi phối của Nhà nước trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp, đồng thời hài hòa với quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên góp vốn, cổ đông khác nhằm tạo thuận lợi trong việc thực hiện mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh.

Ban hành nghị định riêng về hộ kinh doanh?

Trong dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), một trong những nội dung quan trọng là bổ sung thêm một chương về hộ kinh doanh.

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nêu rõ: Một số ý kiến đề nghị bổ sung các quy định làm rõ các quyền, nghĩa vụ của hộ kinh doanh để bảo đảm tính pháp lý của hộ kinh doanh và bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp, hình thức kinh doanh khác trong nền kinh tế, quy định hệ thống kế toán đơn giản, thuận tiện.

Có ý kiến cho rằng, về bản chất hộ kinh doanh không khác gì doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc siêu nhỏ; đã đến lúc cần xem xét lại khái niệm để tạo điều kiện cho chủ thể này tiếp tục phát triển phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo Ủy ban Kinh tế, hộ kinh doanh là một bộ phận cấu thành không nhỏ của nền kinh tế, đề nghị nghiên cứu, ban hành một nghị định riêng về hộ kinh doanh trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các nội dung về hộ kinh doanh đã được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và bổ sung quy định cụ thể hơn về khái niệm, loại hình, đối tượng được thành lập, nghĩa vụ đăng ký, chủ hộ và các thành viên, quyền và nghĩa vụ (thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, môi trường...) của hộ kinh doanh…

“Trên thế giới hiện nay chỉ có 2 nước có quy định pháp lý về hộ kinh doanh. Do vậy, để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, bảo đảm quản lý việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm... của hộ kinh doanh, Ủy ban Kinh tế đề nghị rà soát, bổ sung quy định chặt chẽ nghĩa vụ của hộ kinh doanh, phù hợp với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp”, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nói.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại phiên họp sáng nay 15/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, Dự thảo Luật đã sửa đổi quy định về doanh nghiệp nhà nước như sau: Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước được cụ thể hóa bằng tiêu chí Nhà nước “sở hữu trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” của doanh nghiệp đó. Theo đó, doanh nghiệp mà Nhà nước có cổ phần, phần vốn góp chi phối là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Về hộ kinh doanh (Chương VIIa): Dự thảo Luật đã bổ sung Chương VIIa về hộ kinh doanh, bao gồm các Điều 187b, 187c và 187d, 187đ và 187e (thay thế khoản 2 Điều 212 Luật Doanh nghiệp). Nội dung và nguyên tắc cơ bản của quy định về hộ kinh doanh như sau: Tiếp tục thừa nhận sự tồn tại của “hộ kinh doanh” là một hình thức kinh doanh, bên cạnh các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; đảm bảo sự đa dạng hình thức kinh doanh, trao thêm quyền cho nhà đầu tư lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp; không ép buộc hành chính hộ kinh doanh phải chuyển thành doanh nghiệp hoặc xóa bỏ hình thức hộ kinh doanh…

Thanh Nguyễn