Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ vững lập trường về quyền tự quyết room ngoại của doanh nghiệp

13:22 | 27/10/2020

(HQ Online) - Theo chia sẻ của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan soạn thảo vẫn giữ nguyên quy định không trao quyền cho doanh nghiệp định đoạt tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao thị trường chứng khoán Việt Nam
Doanh nghiệp nhà nước đầu tư hơn 12 tỷ USD ra nước ngoài
Ngân hàng sợ khó lấp đầy mức tối đa 30% của “room ngoại”
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ vững lập trường về quyền tự quyết room ngoại của doanh nghiệp
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ vững lập trường về quyền tự quyết room ngoại của doanh nghiệp.

Theo thông tin mới nhất của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại dự thảo cuối cùng của Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật chứng khoán 2019, cơ quan soạn thảo vẫn giữ nguyên điều khoản không trao quyền cho doanh nghiệp định đoạt tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), dự thảo Nghị định có quy định tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng là không hạn chế, trừ một số ngành nghề mà các điều ước quốc tế, pháp luật có quy định khác. So với quy định hiện hành tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, nội dung này bỏ bớt cụm từ "trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác". Điều này có nghĩa, dự thảo Nghị định mới sẽ không cho phép công ty đại chúng có quyền quyết định tỉ lệ sở hữu nước ngoài (không được vượt quá tỉ lệ tối đa được quy định tại điều ước quốc tế hoặc pháp luật chuyên ngành) như quy định hiện hành.

Sau khi dự thảo Nghị định này được công bố đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều đến từ các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đặc thù như trong lĩnh vực ngân hàng. Doanh nghiệp nêu lý do là muốn giữ quyền tự quyết room ngoại để dành cho các kế hoạch hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược và sẽ "được giá" hơn khi bán cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Lý giải nguyên nhân Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cương quyết không thay đổi quy định này tại bản dự thảo cuối cùng, ông Hải cho biết, điều này trước tiên là nhằm hướng tới sự minh bạch trong thị trường, đảm bảo quyền lợi các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam.

“Khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp, họ sẽ phải nghiên cứu tình hình thị trường, phải lên kế hoạch cụ thể rồi trình lên các cấp. Sau đó, khi lãnh đạo họ có quyết định đầu tư vào 1 doanh nghiệp, doanh nghiệp tại Việt Nam mới trình Đại hội đồng cổ đông để khóa room. Với quy trình này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam không minh bạch”.

Một nguyên nhân khác được đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói đến là nhằm phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành. Luật Đầu tư quy định trừ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các ngành nghề quy định riêng tại các Hiệp ước thì không phân biệt giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được tiếp cận thị trường như nhà đầu tư trong nước.

Còn tại Luật Doanh nghiệp, quy định cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng. Do đó, nếu trao quyền cho các doanh nghiệp tự khóa room ngoại thì sẽ hạn chế quyền tự do chuyển nhượng của cổ đông công ty…

“Cơ quan soạn thảo bỏ đi cụm từ "trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác" và tin rằng điều này phù hợp quy định hiện hành. Hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, và những quan điểm này đều đã thể hiện trong Hội nghị thẩm định dự thảo Nghị định của Bộ Tư pháp. Đến nay, chúng tôi chưa nhận được ý kiến thẩm định cuối cùng của Bộ Tư pháp, khi chính thức nhận được sẽ quyết định có điều chỉnh hay không”, ông Bùi Hoàng Hải chia sẻ.

Thùy Linh