Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 42% kế hoạch

10:58 | 27/09/2022

(HQ Online) - Ước đến hết tháng 9/2022, cả nước vẫn còn 31/51 Bộ và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt dưới 40%.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 42% kế hoạch
Ước đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân trên cả nước đã đạt 42,16% kế hoạch. Ảnh: Internet.

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 là hơn 651 nghìn tỷ đồng bao gồm: kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2022 là 50.595 tỷ đồng; kế hoạch vốn giao trong năm 2022 là 600.461 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, ước đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân trên cả nước đã đạt 42,16% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 46,70%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (47,38%), trong đó, vốn trong nước đạt 48,60% (cùng kỳ năm 2021 đạt 51,74%), vốn nước ngoài đạt 19,07% (cùng kỳ năm 2021 đạt 12,69%) so với cùng kỳ năm 2021.

Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 9, có 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội (88,45%), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (73,17%), Ngân hàng Nhà nước (68,62%), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (61,26%), Quảng Ngãi (81,4%), Tiền Giang (67,5%), Long An (64,9%), Tây Ninh (64,7%), Ninh Bình (62,6%).

Trong khi đó, vẫn còn 31/51 bộ và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%, trong đó có 14 bộ và 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%.

Bộ Tài chính cũng thực hiện báo cáo tình hình giải ngân một số dự án trọng điểm. Trong đó có dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 6/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, tổng lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2021 là 22.855 tỷ đồng. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, ước đến 30/9/2022, Dự án đã giải ngân được gần 16.645 tỷ đồng, đạt 72,83% kế hoạch đã giao.

Còn với Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, lũy kế số vốn ngân sách nhà nước giải ngân đến ngày 7/9/2022 là 39.712,4 tỷ đồng, đạt 79,5% tổng kế hoạch được giao.

Với Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến 30/9/2022, Dự án giải ngân được 203,717 tỷ đồng, đạt 2,4% kế hoạch năm 2022 của Dự án.

Thùy Linh