Từ 25/9: Agribank sẽ hỗ trợ DN nộp thuế điện tử 24/7

12:23 | 25/09/2018

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có thông báo tới các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc bổ sung thêm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ ngày 25/9/2018.

tu 259 agribank se ho tro dn nop thue dien tu 247

Hoạt động giao dịch tại Agribank.

Như vậy, chỉ gần 1 năm thực hiện nộp thuế 24/7, số lượng ngân hàng tham gia hỗ trợ DN nộp thuế điện tử 24/7 ngày càng gia tăng. Nếu như những ngày đầu thực hiện mới chỉ có 5 ngân hàng tham gia thực hiện thí điểm thi đến nay đã có 22 ngân hàng chính thức triển khai thì thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 này.

Đến thời điểm hiện nay, số tiền thu nộp thuế qua cổng thông tin điện tử 24/7 đã đạt 7,588 tỷ đồng với 46.166 giao dịch.

Có thể thấy, việc Tổng cục Hải quan mở rộng các ngân hàng cùng tham gia nộp thuế điện tử 24/7 là để hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế có thêm nhiều lựa chọn thuận tiện trong cách thức giao dịch, nộp thuế, giảm thủ tục và chi phí cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nộp tiền vào NSNN.

Thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7 với các ngân hàng thương mại khác đã ký kết phối hợp thu với Tổng cục Hải quan nếu ngân hàng đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện của đề án nộp thuế 24/7 về nâng cấp cổng công nghệ thông tin.

Được biết trước đó ngày 13/9/2018, Tổng cục Hải quan cũng thông báo tới các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan về việc ký lại Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu với Tổng cục Hải quan do một số căn cứ pháp lý đã thay đổi. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các ngân hàng phối hợp thu thực hiện một số nội dung công việc như thống kê các mã lỗi của hệ thống, tăng cường công tác hỗ trợ, tuyên truyền nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp có mở tài khoản tại ngân hàng…

Thu Trang