Từ 1/11, 4 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế sẽ triển khai thí điểm trên NSW

10:48 | 31/10/2019

(HQ Online) - Theo thông báo của Tổng cục Hải quan gửi tới các cục hải quan tỉnh, thành phố, từ ngày 1/11 đến hết 31/12/2019, 4 thủ tục hành chính của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế sẽ được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

tu 111 4 thu tuc hanh chinh linh vuc y te se trien khai thi diem tren nsw Sắp triển khai một thủ tục của Bộ Nông nghiệp qua NSW
tu 111 4 thu tuc hanh chinh linh vuc y te se trien khai thi diem tren nsw Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính qua NSW
tu 111 4 thu tuc hanh chinh linh vuc y te se trien khai thi diem tren nsw Cần thiết chia sẻ thông tin thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
tu 111 4 thu tuc hanh chinh linh vuc y te se trien khai thi diem tren nsw
Giao diện Công thông tin một cửa quốc gia.

Cụ thể, 4 thủ tục bao gồm: Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ướng; Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế; Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành; Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian thí điểm, các Thông báo/Giấy phép NK là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Từ ngày 1/1/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo NSW.

Để triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên NSW, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép, kết quả xử lý trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với 4 thủ tục hành chính trên cho CBCC hải quan.

N.Linh