Trường hợp hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ

14:54 | 20/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời doanh nghiệp liên quan đến việc nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hơn 103.000 C/O điện tử được trao đổi với các nước
Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA
7.200 bộ C/O mẫu EUR.1 được cấp trong 1 tháng EVFTA có hiệu lực
5522-img-0258
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, trả lời Công ty TNHH TM XNK Nông Sản Xanh về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Tổng cục Hải quan cho biết, Mục b.2 Khoản 2 Mục 4 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu CPTPP để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt như sau: “Khai bổ sung và nộp 01 bản chính chứng từ chứng nhận xuất xứ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan”.

Về việc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019 quy định: ‘”Trường hợp người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều 5 Thông tư này nhưng khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa quá thời hạn theo quy định tại Điều 7 Thông tư này, cơ quan Hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định”.

Theo đó, trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp không đúng quy định, cơ quan Hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Thông tư số 62/2014/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính.

N.Linh