Hơn 103.000 C/O điện tử được trao đổi với các nước

10:40 | 02/10/2020

(HQ Online) - Hiện nay, Bộ Công Thương đã kết nối 11 nhóm dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW). Tổng số hồ sơ thực hiện trên NSW trong 9 tháng năm 2020 là 186.669 hồ sơ.

Đẩy mạnh điện tử hóa các thủ tục thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
7.200 bộ C/O mẫu EUR.1 được cấp trong 1 tháng EVFTA có hiệu lực
Gỡ vướng về C/O mẫu D điện tử
5905 co form d
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đáng chú ý, riêng đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D, Bộ Công Thương nêu rõ đã phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) kết nối thành công với đã trao đổi C/O mẫu D điện tử với 9 nước bao gồm: Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bruinei, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines.

Trong 9 tháng năm 2020, tổng số hồ sơ điện tử đã trao đổi với các nước là 103.712 hồ sơ.

Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối-cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Năm 2020, Bộ Công Thương khẳng định tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Uyển Như