Trường hợp chưa xuất hóa đơn GTGT áp dụng mức thuế suất thuế 8%

12:01 | 09/02/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện đúng quy định về giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Nâng cấp phần mềm lập hóa đơn đáp ứng quy định giảm mức thuế suất GTGT
Từ 1/2, giảm thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng xuống 8%
Ngành Thuế kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng
Ảnh: Internet.
Có trường hợp chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng áp dụng mức thuế suất thuế 8%. Ảnh: Internet.

Ngày 28/1/2022, Tổng cục Thuế đã có công điện số 01/CĐ-TCT yêu cầu các cục thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế trên địa bàn về giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong năm 2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (trừ một số hàng hóa, dịch vụ). Hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2023 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết, qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn GTGT áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% (đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%) theo quy định.

Chính vì vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; bám sát địa bàn, người nộp thuế để hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế GTGT trên địa bàn để thực hiện đúng quy định về giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ thực chất đi vào cuộc sống.

Tổng cục Thuế khẳng định, đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thùy Linh