Trước 20/1, các bộ, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 02

14:38 | 06/01/2021

(HQ Online) - Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh.

4 trọng tâm mới trong Nghị quyết 02 của Chính phủ
Tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh
Thủ tướng: Tư lệnh ngành không được im lặng với kiến nghị của địa phương
Địa phương quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ thực hiện “mục tiêu kép”
0923-business-and-commercial-law
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 1/1/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Để kịp thời triển khai Nghị quyết có hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019, 2020), xây dựng Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2021 (có thể lồng ghép với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021).

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan này phải xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì, ban hành trước ngày 20/1/2021, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ để theo dõi.

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp mà các bộ ngành, địa phương phải thực hiện gồm: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019 và 2020).

Tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số.

Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể để tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn.

Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Hương Dịu