Trách nhiệm của doanh nghiệp là xác định định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu

08:47 | 01/08/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam liên quan đến định mức thực tế của DN ưu tiên.

trach nhiem cua doanh nghiep la xac dinh dinh muc thuc te san pham xuat khau Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng sản xuất XK được chỉ định giao hàng
trach nhiem cua doanh nghiep la xac dinh dinh muc thuc te san pham xuat khau Miễn thuế NK cho nguyên liệu gia công, sản xuất hàng hóa XK tại chỗ
trach nhiem cua doanh nghiep la xac dinh dinh muc thuc te san pham xuat khau Tiếp thu ý kiến doanh nghiệp sửa Thông tư 38 và 39 liên quan đến hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
trach nhiem cua doanh nghiep la xac dinh dinh muc thuc te san pham xuat khau
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Trước đó, Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam đã đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chấp thuận cho DN chế xuất ưu tiên không nộp báo cáo định mức thực tế theo mẫu số 16 hoặc mẫu số 27 Phụ lục II, Thông tư 39/2018/TTBTC và cho phép DN chế xuất ưu tiên được lưu trữ dữ liệu định mức sử dụng (định mức kỹ thuật) hiện có tại hệ thống của DN và xuất trình theo yêu cầu của cơ quan Hải quan trong quá trình kiểm tra DN.

Chấp thuận cho DN chế xuất ưu tiên báo cáo quyết toán theo mẫu giấy số 15/BCQT-NVL/GSQL và 15a/BCQTSP-GSQL Phụ lục V, Thông tư 39/2018/TT-BTC cho các DN hoạt động theo hình thức chế xuất gia công.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 37 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan cho biết, tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa XK có trách nhiệm báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hóa XK; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của định mức thực tế sản xuất sản phẩm XK, số liệu báo cáo quyết toàn và tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK.

Căn cứ quy định tại Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 và Khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì DN có trách nhiệm nộp định mức thực tế sản xuất cho cơ quan Hải quan khi nộp báo cáo quyêt toán.

Như vậy căn cứ các quy định nêu trên trách nhiệm của DN gia công, sản xuất xuất khẩu phải xác định định mức thực tế sản phẩm XK và nộp cho cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ ghi nhận kiến nghị của DN và đang rà soát, nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC.

N.Linh