Miễn thuế NK cho nguyên liệu gia công, sản xuất hàng hóa XK tại chỗ

09:56 | 26/06/2019

(HQ Online) - Trước vướng mắc của hải quan một số tỉnh, thành phố trong việc xử lý thuế đối với hàng hóa NK theo loại hình gia công, sản xuất XK sau đó XK sản phẩm tại chỗ, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tính thuế đối với nguyên vật liệu này.

mien thue nk cho nguyen lieu gia cong san xuat hang hoa xk tai cho Tờ khai XK tại chỗ có được sử dụng để hoàn thuế?
mien thue nk cho nguyen lieu gia cong san xuat hang hoa xk tai cho Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng XK tại chỗ
mien thue nk cho nguyen lieu gia cong san xuat hang hoa xk tai cho Cần tháo gỡ qui định về thuế GTGT đối với hàng hóa XK tại chỗ
mien thue nk cho nguyen lieu gia cong san xuat hang hoa xk tai cho
CBCC Chi cục Hải quan Bắc Ninh hướng dẫn khai báo thuế cho DN. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ các quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK; Khoản 3 Điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; Điều 10, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì hàng hóa NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và khoản 5 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN NK nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất hàng hóa XK, sau đó xuất trả, bán sản phẩm được gia công, sản xuấ từ nguyên liệu, vật tư NK cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho DN khác tại Việt Nam (XK sản phẩm theo loại hình XK tại chỗ) được miễn thuế NK đối với nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa đã XK tại chỗ.

Thu Trang