Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt gần 547 triệu USD

15:44 | 25/06/2021

(HQ Online) - Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt gần 547 triệu USD, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Hà Nội: 6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 694 triệu USD
Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài vẫn tăng mạnh
Tăng 1 đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo 1,61 đồng vốn đầu tư ngoài nhà nước
5 tháng đầu năm: Bất chấp dịch Covid-19, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tăng
Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt gần 547 triệu USD
Có 15 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Ảnh: Internet.

Trong đó có 24 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 143,8 triệu USD, bằng 77,6% so với cùng kỳ và 9 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 403,2 triệu USD, tăng 10,8 lần so với cùng kỳ.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 12 lĩnh vực, trong đó lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 270,8 triệu USD, chiếm 49,5% tổng vốn đầu tư.

Có 15 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Đứng đầu là Mỹ với 3 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 302,8 triệu USD, chiếm 55,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia với tổng vốn đầu tư 89,2 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Canada, Pháp,… với vốn đầu tư đạt 32,08 triệu USD và trên 32 triệu USD.

Xuân Thảo