Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn: Xác định rõ ranh giới giữa tạo thuận lợi thương mại và chống buôn lậu, gian lận thương mại

19:12 | 15/07/2019

(HQ Online) - Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã nêu ra một số yêu cầu đối với các đơn vị trong ngành trong việc triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2019.

xac dinh ro ranh gioi giua tao thuan loi thuong mai va chong buon lau gian lan thuong mai Tổng cục Hải quan họp trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng năm 2019
xac dinh ro ranh gioi giua tao thuan loi thuong mai va chong buon lau gian lan thuong mai Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn: Tội phạm ma túy và gian lận xuất xứ phức tạp trong 6 tháng đầu năm
xac dinh ro ranh gioi giua tao thuan loi thuong mai va chong buon lau gian lan thuong mai Kết quả 6 tháng của ngành Hải quan: Tích cực, toàn diện
xac dinh ro ranh gioi giua tao thuan loi thuong mai va chong buon lau gian lan thuong mai
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T. Bình

Đánh giá khái quát những kết quả đạt được trên một số nhiệm vụ trong 6 tháng, Tổng cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong một số mặt công tác như: công tác chống thất thu và thu thuế đã đạt kết quả khả quan; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại, các khâu quản lý trước, trong và sau thông quan đã được triển khai đồng bộ; công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại đạt được những kết quả tốt, có những kế hoạch, chương trình chuyên đề cụ thể, bước đầu đã khẳng định được vị trí và vai trò của cơ quan hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ hàng cấm, hàng giả…

Đưa ra những nhiệm vụ cuối năm trên các mảng công việc, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, Tổng cục trưởng hứa với Thứ trưởng Vũ Thị Mai, ngành Hải quan sẽ phấn đấu vượt 5% chỉ tiêu thu NSNN được giao. Để thực hiện được nhiệm vụ này, Tổng cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các cục hải quan, lãnh đạo các chi cục hải quan và lãnh đạo cấp tổ, đội tập trung chỉ đạo đơn vị bám sát các giải pháp thu NSNN tại Chỉ thị của Tổng cục trưởng trên tinh thần tạo thuận lợi thương mại, kiểm soát các yếu tố liên quan đến số thu NSNN để triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách hiệu quả. Trong đó, cần tập trung công tác trị giá tính thuế, rà soát Danh mục quản lý rủi ro về giá để xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn, kiểm tra sau thông quan có hiệu quả; vấn đề phân loại, áp dụng mức thuế cũng cần được chú trọng tránh tình trạng phân loại không thống nhất.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp thu, Tổng cục trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, không được lạm thu, không được ấn định thuế nếu không đủ căn cứ pháp lý.

Chỉ đạo về công tác cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, Tổng cục Hải quan nhanh chóng triển khai đề án tái thiết kế toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của ngành. Theo đó, chuyển đổi phương thức quản lý hải quan, bổ sung, sửa đổi các chức năng để đáp ứng yêu cầu thay đổi của văn bản pháp luật; sửa đổi chức năng quản lý người sử dụng để tích hợp với chức năng quản lý người sử dụng. Việc triển khai này cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến hệ thống cũ mà còn tạo ra một bước đột phá để kết nối trong toàn ngành Hải quan

Vì vậy, Tổng cục trưởng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quản lý đồng bộ, tất cả những hoạt động phát sinh liên quan đến hải quan đều phải được hiển thị trong hệ thống để việc giám sát rõ ràng, minh bạch.

Đối với yêu cầu đặt ra hiện nay với ngành Hải quan là tạo thuận lợi thương mại nhưng phải quản lý chặt để chống gian lận thương mại, Tổng cục trưởng cho biết, thời gian tới ngành Hải quan sẽ xác định rõ ranh giới giữa tạo thuận lợi thương mại và chống buôn lậu, gian lận thương mại để tránh sự tùy tiện áp dụng ảnh hưởng đến hoạt động XNK và quản lý hải quan.

Theo đó, để triển khai nhiệm vụ trên, ngành Hải quan sẽ xây dựng những chuyên đề kiểm soát theo từng giai đoạn, từng thời điểm đối với một số nhóm hàng. Trong đó, đặc biệt sẽ kiểm tra, giám sát chặt xuất xứ của hàng hóa.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai về công tác xây dựng chính sách pháp luật, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu các đơn vị khi xây dựng chính sách phải có đề cương tập hợp những nội dung cốt lõi cần sửa, xin ý kiến nội bộ và hải quan các tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm tham gia ý kiến một cách chất lượng, đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị phải nâng cao năng lực quản lý, tập trung bố trí, sắp xếp, luân chuyển CBCC theo năng lực công tác một cách hợp lý, đúng người đúng việc. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật theo đúng quy chế, chức năng nghiệm vụ.

Khẳng định với Thứ trưởng về thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, toàn ngành Hải quan sẽ giữ vững kỷ cương, kỷ luật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thu Trang