Tổng cục Thuế đề nghị Netflix thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế

14:12 | 01/09/2022

(HQ Online) - Trong thời gian qua, ngành Thuế đã có nhiều giải pháp chống thất thu thuế, trong đó việc đẩy mạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một giải pháp trọng tâm.

Tổng cục Thuế đề nghị Netflix thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế
Cơ quan Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, kê khai nộp thuế đến tất cả người nộp thuế có hoạt động thương mại điện tử.

Thực hiện hàng chục nghìn cuộc thanh tra kiểm tra

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 8 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện 37,62 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị truy thu vào ngân sách nhà nước khoảng 7,72 nghìn tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,1 nghìn tỷ đồng; giảm lỗ 26,65 nghìn tỷ đồng.

Riêng đối với công tác chống chuyển giá, cơ quan Thuế đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn ngừa việc chuyển giá của doanh nghiệp như: tuyên truyền hỗ trợ, đôn đốc rà soát kê khai, thanh tra kiểm tra, phối hợp với các cơ quan có liên quan như truyền thông, công an, hải quan, các sở, ban, ngành… để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá.

Nhờ đó, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 258 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 551,65 tỷ đồng; giảm lỗ 7.617,34 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6,18 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.636,04 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 271,62 tỷ đồng, giảm lỗ 6.313,7 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.049,57 tỷ đồng.

Còn đối với công tác thanh tra, kiểm tra thương mại điện tử, trong thời gian qua, để ngăn ngừa, hạn chế tình trạng gian lận trốn lậu thuế nói đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế khi xây dựng Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội cùng một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành kể từ năm 2020 đã bổ sung nhiều quy định liên quan đến quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử.

Các cơ quan Thuế cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, kê khai nộp thuế đến tất cả người nộp thuế có hoạt động thương mại điện tử; rà soát, đôn đốc đối với người nộp thuế có hoạt động thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế theo quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan để thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với các doanh nghiệp có kinh doanh thương mại điện tử nhằm đưa công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT vào nề nếp…

Với mô hình hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo trực tuyến của các tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam như: Google, YouTube, Facebook, Amazon… thì cơ quan Thuế thực hiện quản lý thuế đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động này thông qua các đối tác hoặc đại lý quảng cáo của các công ty này hoặc các doanh nghiệp mua dịch vụ trực tiếp của các công ty này tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến Netflix (là Công ty cung cấp dịch vụ giải trí truyền hình trực tuyến có trụ sở tại Hà Lan, cung cấp dịch vụ tại hơn 100 Quốc gia, trong đó có Việt Nam), trên cơ sở đó đã có các công văn đề nghị Netflix thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế Việt Nam.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát

Để chống thất thu với ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có biện pháp kiểm soát các hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch của cơ quan Thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác theo quy định.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp của doanh nghiệp, qua đó xử lý vi phạm về hóa đơn, về thuế theo qui định.

Các cục Thuế cũng phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế gía trị gia tăng, thực hiện đánh giá, phân loại rủi ro các hồ sơ hoàn để thực hiện thanh tra, kiểm tra 100% trong vòng một năm (kể từ thời điểm hoàn thuế) đối với các hồ sơ xác định có rủi ro cao đặc biệt với hoàn thuế xuất khẩu một số mặt hàng như: tinh bột sắn, cao su, hạt điều, dăm gỗ, nông sản…

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính; thực hiện rà soát, phân tích rủi ro và tiến hành thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Đặc biệt là tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử trên toàn quốc.

Thùy Linh