Tổng cục Thống kê đánh giá lại quy mô GDP

15:04 | 16/08/2019

(HQ Online) - Ngày 16/8 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã thông tin với báo chí về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP).

tong cuc thong ke danh gia lai quy mo gdp GDP quý I: Yếu tố nào tạo kết quả tốt?
tong cuc thong ke danh gia lai quy mo gdp Tăng trưởng GDP quý I/2019 ước tăng 6,79%
tong cuc thong ke danh gia lai quy mo gdp Phác họa bức tranh đầy đủ, chính xác quy mô nền kinh tế
tong cuc thong ke danh gia lai quy mo gdp
Tổng cục Thống kê đã thông tin với báo chí về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, hiện nay Tổng cục Thống kê đang tiến hành “đánh giá lại quy mô GDP”. Ông Lâm khẳng định, đánh giá lại quy mô GDP không phải là cách tính mới, mà là nhằm tính đúng, tính đủ và tính so sánh theo các năm. Cách tính GDP của Việt Nam hiện nay theo thông lệ quốc tế.

Ông Nguyễn Bích Lâm cho biết, có 3 phương pháp dùng để biên soạn chi tiêu thống kê tổng sản phẩm trong nước (GDP). Đó là phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng và phương pháp thu nhập.

Hiện nay, Tổng cục Thống kê đang sử dụng cả 3 phương pháp này trong biên soạn GDP. Hàng quý Tổng cục Thống kê dùng phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng và cứ 5 năm sử dụng phương pháp thu nhập.

Hiện nay, Tổng cục Thống kê đang tiến hành “đánh giá lại quy mô GDP”, đây là nhiệm vụ thường xuyên và định kỳ của bất kỳ một cơ quan thống kê quốc gia nào trên thế giới. Đánh giá lại quy mô GDP được thực hiện theo phương phảp sản xuất, vì vậy không phải là cách tính mới”, ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, đây không phải là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP của Việt Nam. Năm 2013, Tổng cục Thống kê đã thực hiện đánh giá lại quy mô GDP cho giai đoạn 2008-2012, khi đó GDP tăng khoảng 9%, trong đó tập trung đánh giá lại ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản (hoạt động nhà ở tự ở, tự có); thay đổi phân ngành kinh tế từ hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân năm 1993 sang hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam 2007.

Đánh giá lại quy mô GDP là nhiệm vụ cần thiết nhằm đảm bảo theo thông lệ quốc tế, nhằm phản ánh xác thực quy mô, năng lực của nền kinh tế, nâng cao vị thế kinh tế của đất nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, việc đánh giá đúng quy mô và tốc độ tăng chỉ tiêu GDP của toàn bộ nền kinh tế và GRDP của địa phương có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo tính đầy đủ về quy mô và so sánh quốc tế.

Theo Tổng cục Thống kê, tác động của đánh giá lại quy mô GDP đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của nền kinh tế sẽ tạo ra mức tăng đáng kể trong tổng giá trị GDP và GDP bình quân đầu người, từ đó tác động đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn tiếp theo. Sự gia tăng GDP bình quân đầu người có thể dẫn đến sự thay đổi trong mô hình tiêu dùng hộ gia đình do ước tính mức sống cao hơn hoặc đạt nhanh hơn đến mức quốc gia có thu nhập trung bình cao.

T.Hiền