Tổng cục Hải quan yêu cầu đảm bảo công tác quản lý hải quan thông suốt

17:20 | 11/04/2020

(HQ Online) - Xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội trong đó có XNK hàng hóa, bên cạnh triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục bám sát các giải pháp phòng, chống dịch, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan thông suốt.

tchq yeu cau dam bao cong tac quan ly hai quan thong suot Trình Chính phủ Đề án Bảo hiểm bảo lãnh thông quan: Tiếp tục mục tiêu đơn giản thủ tục
tchq yeu cau dam bao cong tac quan ly hai quan thong suot Hải quan Hà Nội: Bố trí cán bộ công chức trực 24/7 đảm bảo thông quan hàng hóa
tchq yeu cau dam bao cong tac quan ly hai quan thong suot Hải quan đảm bảo vận hành thống suốt hệ thống công nghệ thông tin
tong cuc hai quan yeu cau dam bao cong tac quan ly hai quan thong suot
CBCC Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thu Hòa.

Kịp thời tham mưu, chỉ đạo ứng phó tình hình dịch bệnh

Quý I/2020, Tổng cục Hải quan đã quyết liệt triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai các nhiệm vụ thường xuyên như: Hoàn thiện thể chế chính sách; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu; tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Để phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đã thực hiện chấp hành nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo trong toàn ngành về phòng, chống dịch như: Công văn 26/VP-TH ngày 31/1/2020, 587/TCHQ-GSQL ngày 31/1/2020, 676/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2020, 1431/TCHQ-GSQL ngày 9/3/2020, 1525/TCHQ-GSQL ngày 12/3/2020, 1966/TCHQ-GSQL, 2135/TCHQ-VP.

Tham mưu Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn thực hiện Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 7/2/2020, 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 về danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch Covid-19; phối hợp sửa đổi Nghị định 125/2017/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Triển khai các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Cụ thể, chỉ đạo cục hải quan các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh biên giới giáp Lào, Campuchia tích cực chủ động triển khai các giải pháp đẩy nhanh thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, hỗ trợ cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phòng ngừa dịch bệnh; bám sát tình hình xuất nhập khẩu, hàng hóa tồn đọng tại các cửa khẩu, khó khăn, vướng mắc của các cục hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với các bộ, ngành giải quyết các vướng mắc liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các thị trường đang ảnh hưởng từ dịch, báo cáo lãnh đạo Bộ, Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cho CBCC, viên chức và người lao động. Đến nay chưa phát hiện ca lây nhiễm nào tại Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, phối hợp một số địa phương về việc sử dụng trụ sở cơ quan Hải quan để triển khai khu cách ly tập trung (Trường Hải quan Việt Nam, Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan Hà Tĩnh, trụ sở cũ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu-Cục Hải quan Bình Phước). Nghiên cứu các giải pháp làm việc trực tuyến tại cơ quan Tổng cục và các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Đảm bảo vận hành hệ thống thông suốt

Trong quý II/2020, để phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thành những mục tiêu đã đề ra trong năm 2020, Tổng cục Hải quan đã quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Vấn đề trọng tâm là đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan thông suốt, cụ thể thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh; hàng lý của người xuất nhập cảnh; duy trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ hải quan, đảm bảo hệ thống CNTT vận hành thông suốt 24/7; đảm bảo an ninh, an toàn và vận hành thông suốt hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hàng hóa xuất nhập khẩu; điều tra chống buôn lậu, giám sát trực tuyến.

Song song, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ: Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia; kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới đường bộ.

Triển khai làm việc trực tuyến, duy trì cán bộ làm việc trực tiếp tại trụ sở ở mức độ tối thiểu, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chuẩn bị kịch bản ứng phó các cấp độ lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho CBCC, viên chức, người lao động; dự trừ và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất để phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung dành nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

N.Linh