Tổng cục Hải quan tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp

09:36 | 22/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có thông báo về việc hoạt động trở lại việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Tổng cục Hải quan tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận “một cửa”

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, để đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, Tổng cục Hải quan thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết và tiếp tục thực hiện.

3737-2020-07-09-09-20-img-5801
Tổ chức, cá nhân và DN đến giải quyết hồ sơ qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở Tổng cục Hải quan- Ảnh tư liệu. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan hoạt động trở lại bình thường để tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua 2 đường: tiếp nhận trực tiếp và tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính, đảm bảo kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức theo quy định từ ngày 21/9/2021.

Tổng cục Hải quan đề nghị, tổ chức và cá nhân phát sinh giao dịch trực tiếp tại Bộ phận một cửa cơ quan Tổng cục Hải quan cần đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định: thực hiện nghiêm 5K, đo thân nhiệt, khai báo y tế trên website www.tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng Ncovi, Bluezone.

Nụ Bùi