Tổng cục Hải quan hoàn thành 20 đề án trọng tâm trong quý 1

10:15 | 04/04/2022

(HQ Online) - Quý 1/2022, Tổng cục Hải quan đã triển khai các đề án trọng tâm trình Chính phủ, trình Bộ Tài chính và hoàn thành 20 đề án trình Tổng cục.

Ngành Hải quan xử lý hơn 3,8 triệu hồ sơ trong quý 1
Ngành Hải quan thu ngân sách đạt hơn 107.000 tỷ đồng
Tổng cục Hải quan hoàn thành 20 đề án trọng tâm trong quý 1
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hưng Yên (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: T.Bình.

Nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu được giao năm 2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 111/QĐ-TCHQ ngày 26/1/2022 ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2022.

Trong đó, có 11 đề án trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 12 đề án trình Bộ Tài chính; 69 đề án trình Tổng cục.

Chương trình công tác trọng tâm đã bao quát được nhiệm vụ của tất cả các lĩnh vực công tác, bám sát kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, đề ra thời hạn hoàn thành chi tiết đến từng tháng, từng quý.

Theo Tổng cục Hải quan, quý 1/2022, Tổng cục Hải quan đã triển khai các đề án trọng tâm trình Chính phủ, trình Bộ Tài chính và hoàn thành 20 đề án của Tổng cục.

Các đề án, chương trình công tác trọng tâm được Tổng cục Hải quan ban hành trong quý 1 như: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2022; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin năm 2022; Chỉ thị số 439/QĐ-TCHQ ngày 11/02/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu năm 2022…

Thái Bình