Ngành Hải quan xử lý hơn 3,8 triệu hồ sơ trong quý 1

10:44 | 03/04/2022

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, quý 1/2022, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính toàn Ngành là 3.867.726 hồ sơ, trong đó 3.862.612 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn và 5.114 hồ sơ đang giải quyết.

Ngành Hải quan khởi tố, kiến nghị khởi tố 38 vụ vi phạm trong quý 1
Ngành Hải quan thu ngân sách đạt hơn 107.000 tỷ đồng
Ngành Hải quan triển khai chương trình công tác phòng chống ma túy năm 2022
Ngành Hải quan xử lý hơn 3,8 triệu hồ sơ trong quý 1
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Cục Hải quan Quảng Ninh). Ảnh: T.Bình.

Về công tác cải cách hành chính (CCHC), xác định đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nên ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và ban hành và triển khai nghiêm túc, hiệu quả như: Kế hoạch CCHC, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, Chỉ thị về việc đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022 .

Mặt khác, nhằm phục vụ công tác đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2021 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc tập hợp và cung cấp tài liệu kiểm chứng, hoàn thành việc tích phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ nhằm phản ánh chính xác, khách quan kết quả CCHC của Bộ Tài chính, góp phần giữ vững vị trí tốp đầu của Bộ Tài chính trong chấm điểm chỉ số PAR INDEX. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đang triển khai thực hiện đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2021 đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Về kiểm soát TTHC, Tổng cục Hải quan đã tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và phương án phân cấp trong giải quyết TTHC của Bộ Tài chính, theo đó rà soát, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại dự thảo Báo cáo và sẽ xây dựng phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết đối với thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các TTHC liên quan đến mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Song song đó là chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện số hóa mẫu kết quả giải quyết TTHC theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan cho rằng, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác CCHC theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Tài chính như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm thủ tục hải quan, triển khai mạnh mẽ thanh toán điện tử, giám sát hải quan tự động, nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ công trực tuyến qua đó tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trình độ, nhận thức của đội ngũ công chức trong toàn Ngành, quyết tâm thực hiện tốt công tác CCHC của cơ quan Hải quan và giữ vững vị trí đứng đầu trong ngành Tài chính.

Thái Bình