Tổng cục Hải quan gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho 3 doanh nghiệp

14:05 | 12/09/2018

(HQ Online)- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký ban hành các Quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho 3 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty cổ phần may Tiền Tiến và Tổng công ty May 10-CTCP.

tong cuc hai quan gia han ap dung che do uu tien cho 3 doanh nghiep

Ảnh minh họa

Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho 3 doanh nghiệp trên được thực hiện theo Thông tư số 72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Cụ thể, thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 3 năm đối với Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn và Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ 14/9/2018, còn đối với Tổng công ty May 10-CTCP kể từ 16/9/2018. 

Theo Tổng cục Hải quan, việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp tục hưởng nhiều lợi ích như được miễn kiểm tra chứng từ, được thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh, được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, được ưu tiên làm thủ tục hải quan…

Để được áp dụng chế độ ưu tiên, các doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế. Trong thời hạn 2 năm liên tục, tính từ thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm.

Quang Hùng