Tổng cục Hải quan công nhận mới hai đại lý làm thủ tục hải quan

14:47 | 13/08/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận hai đại lý làm thủ tục hải quan tại Hải Phòng và Bình Phước.

Tiếp tục thu hồi 5 mã số nhân viên đại lý thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan thu hồi 7 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Công nhận mới hai đại lý hải quan tại Quảng Ninh và Hải Phòng
Công nhận mới hai đại lý thủ tục hải quan tại TP Hồ Chí Minh

Cụ thể, quyết định của Tổng cục Hải quan công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Xếp dỡ Pacific, địa chỉ tại TP Hải Phòng và Công ty TNHH Thương mại Tiếp vận Toàn Cầu AC&T, địa chỉ tại tỉnh Bình Phước.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan hai công ty có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.

N.Linh