Tiếp tục thu hồi 5 mã số nhân viên đại lý thủ tục hải quan

15:38 | 09/08/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định thu hồi 5 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thu hồi 7 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Thu hồi 4 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Thu hồi 10 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hết hạn sử dụng
Công nhận mới 4 đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội và TP HCM

Cụ thể, các mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị thu hồi gồm: mã số 225401781 của ông/bà: Nguyễn Hoàng Uyên, mã số, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH MTV Vietfracht TP Hồ Chí Minh;

Mã số 017272822 cấp cho bà Nguyễn Thị Tâm, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Giao nhận Alpha To Omega, tại Hà Nội;

Mã số 205527997 cấp cho bà Trương Thị Minh và mã số 311847036 cấp cho bà Võ Thị Tố Quyên, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Chi nhánh Công ty TNHH Tiếp vận Tam Long, tại Bình Dương;

Mã số 031082011960 cấp cho ông Đỗ Anh Tuấn, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Toàn Cầu Express Việt Nam, địa chỉ Hà Nội.

Việc thu hồi các mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trên là do công ty chấm dứt hợp đồng lao động đối với các cá nhân.

N.Linh