Tổng cục Hải quan thu hồi 7 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

10:13 | 27/07/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định thu hồi 7 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, do mã số hết hạn sử dụng, công ty dừng hoạt động đại lý, hay nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty.

Thu hồi 4 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Thu hồi 10 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hết hạn sử dụng
Công nhận mới hai đại lý thủ tục hải quan tại TP Hồ Chí Minh
Công nhận mới 4 đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội và TP HCM

Cụ thể, Tổng cục Hải quan quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với các ông/bà: Vũ Thị Mai Phương, mã số 272031750; Nguyễn Văn Trung, mã số: 271643991; Phan Lê Thanh Lộc, mã số 272022525 là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Thương mại Hải Minh, địa chỉ tỉnh Đồng Nai.

Việc thu hồi 3 mã số nhân viên đại lý làm hải quan này là do mã số hết thời hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng ban hành quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Giáp Huy Lân, mã số 121406106, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Anh LS, địa chỉ Lạng Sơn. Lý do thu hồi mã số là do công ty đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra Tổng cục Hải quan cũng ban hành các quyết định thu hồi ba mã số đại lý làm thủ tục hải quan do nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty gồm: mã số 351620878 cấp cho ông Võ Thành Danh, nhân viên của Công ty TNHH TM&DV Song Bình, địa chỉ TP Hồ Chí Minh; mã số 215358500 cấp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lưu, nhân viên Công ty TNHH ITI Logistics, địa chỉ TP Hồ Chí Minh; mã số 023800927, cấp cho ông Bùi Quang Bình, nhân viên Công ty TNHH CEVA Logistics (Việt Nam), địa chỉ TP Hồ Chí Minh.

N.Linh