Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chọn người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội

13:32 | 21/01/2021

(HQ Online) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trong công tác cán bộ, cần chọn người thực sự xứng đáng để bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đây phải là những người đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
"Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả đã đạt được"
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chọn người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Chính trị tổ chức sáng nay 21/1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đó là, cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (6/1/1946 - 6/1/2021) vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ vừa qua; từ đó, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây cũng là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý trong công tác cán bộ, cần chọn người thực sự xứng đáng để bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đây phải là những người đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng.

“Nói như thế để càng thấy rõ ý nghĩa rất quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Chúng ta phải tổ chức và chuẩn bị tiến hành thực sự dân chủ, đoàn kết, và chọn ra được những đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bên cạnh đó bảo đảm việc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Tiếp đó, Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tất tốt phương hướng, nhiệm vụ để cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

“Trong quá trình này, cần chú trọng quán triệt thật tốt quan điểm tư tưởng, chỉ đạo và những chủ trương chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII đã đề ra về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch vững mạnh, nhất là trong công việc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Thanh Nguyễn