Tồn kho bất động sản còn gần 28 nghìn tỷ đồng

19:17 | 11/06/2017

(HQ Online)- Báo cáo của Bộ Xây dựng về Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cho thấy tồn kho bất động sản tiếp tục giảm.    

ton kho bat dong san con gan 28 nghin ty dong

Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại. ảnh: H.A.

Bộ Xây dựng cho biết, tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại. Tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ. Tính đến 20/5/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 27.894 tỷ đồng, giảm so với tháng 12/2016 là 3.129 tỷ đồng (giảm 10,09%), giảm so với thời điểm 20/4/2017 là 474 tỷ đồng).

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong 5 tháng năm 2017, tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ ước đạt khoảng 33,27 triệu tấn, đạt 41,58% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 24,76 triệu tấn, mức tiêu thụ này cho thấy luợng xi măng, clinker bán ra tăng truởng chậm khi chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm 2016. Ở chiều XK, 5 tháng đầu năm Việt Nam XK đựoc khoảng 8,5 triệu tấn.

Tính đến tháng 5/2017, tồn kho ximăng, clinker vào khoảng 3,2 triệu tấn, tương đương khoảng 15-16 ngày sản xuất và tồn kho chủ yếu là clanker.

Liên quan đến việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết hiện Bộ đang tập trung tái cơ cấu các DNNN do Bộ quản lý theo Phương án sắp xếp, tái cơ cấu DNNN, DN có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Bộ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cổ phần hóa 4 Tổng công ty còn lại (Sông Đà, HUD, IDICO và VICEM), đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa 3 Tổng công ty (Sông Đà, HUD, IDICO) và dự kiến trong Quý II/2017 sẽ thực hiện IPO 3 Tổng công ty này ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Xi măng Hạ Long và Sông Thao, thực hiện chuyển giao vốn của Tổng công ty HUD tại CTCP Sông Thao về Tổng công ty Vicem. 

Ngoài ra, Bộ tiếp tục đôn đốc các DN đã CPH thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán và thoái vốn theo kế hoạch đã phê duyệt…

Hoài Anh